Мото на сайта
България
малка и красива

Владетели

Хан Мундзук(412- ?) от рода Дуло

Хан Руа(?-430) от рода Дуло

Хан Бледа(430- ок. 443) от рода Дуло

Хан Атилa(ок. 443-453) от рода Дуло

Хан Ирник(453-503) от рода Дуло