Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Абаджия – производител на домашно тъкан груб вълнен плат, а също шивач, който прави дрехи от такъв плат

Абдикиране - когато владетелят на една държава сам официално заявява, че се отказва от своите права и задължения като монарх, от властта си и короната си

Абордаж – доближаване до неприятелски кораб и прехвърляне на него войници, които да го превземат с ръкопашен бой

Автономия – право на населението в някаква област от държавата да се управлява по свои закони и да има свое правителство;област или дори държава, която плаща данък на този, от когото е зависима, и има право само на вътрешно самоуправление по свои закони.

Ага – господар; титла, давана в Турция на висши държавни чиновници, премахната 1934г.

Административна (област) – област в държавата със свои управители, подчинени на централната област

Акънджии – леко въоръжени конници, които се подчиняват само на султана, грабели и всявали смут в чуждата държава, защото вместо пари получавали част от плячката. Някои от тях били от нетурски племена и народи

Амбициозен – човек, който упорито се стреми да постигне своя цел

Анатема- гръцка дума, означаваща проклятие, клетва към някого, чрез която трябва да му се случи нещо лошо.С анатема църквата отлъчвала еретиците.

Англия – принудителна и неплатена работа на обществени постройки и бейски имоти

Апостола – в Евангелието апостол е всеки от дванадесетте ученици на Христос; така наричали Васил Левски, защото също както тях посещава живота си в служба на една велика идея

Арнаути – мюсюлмански разбойници от албански произход, които понякога турските бейове наемали, за да тормозят и държат в страх и покорство българските села.

Археолог - учен, който изследва останките от миналото

Архиепископ – главен епископ в една самостоятелна голяма църковна област, избран от другите епископи в областта

Архиерей – общо название за висш духовник. Архиереи са патриархът, архиепископът, митрополитът и епископът