Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кадия – духовно лице в Османската империя, изпълняващо длъжността на съдия

Калиграф – краснописец, който украсява ръкописни книги с цветни плетеници и миниатюрни рисунки

Калцун – подобно на ботуш висока обувка, която изработвали от дебел вълнен плат. Или пък дълъг вълнен мъжки чорап

Канал – в случая поредица от свързани по между си хора за тайно пренасяне на писма и съобщения, като всеки от участниците познавал само този, от когото получава, и този, на когото предава пратката

Канон – църковни правила в живота, рисуването, литературата и музиката, които трябва да се спазват точно

Канцлер – председател на министерския съвет в Германия

Католикос-титла на арменски патриарх

Кефирска армия – войска от неверници (немюсюлмани)

Кил – долната част, ръбът на дъното на кораб или лодка

Килийно училище – в миналото училище към голям манастир, в което децата са учили в стаите на монасите, наричани килии

Клисура- тесен, планински проход, теснина

Колония – хора от една народност, които напуснали родината си и са се заселили в друг град или друга страна, но са запазили връзката помежду си

Колчан - калъф за стрели

Конак – турска дума за сградата, където се намирало турското полицейско и административно управление преди Освобождението на България

Конвой-стража войскова част която придружава и охранява някого

Контрабанда – внасяне на забранени стоки през границата на държавата, за да бъдат продавани незаконно

Конфликт - противоречие, спречкване

Корпус – във военното дело означава част от войската с определено предназначение

Корупция – подкупност на държавните чиновници

Котки за цървулите – приспособления, обикновено подложки за прикрепване към крака, с остри железни шипове, които да служат като ноктест котешки крак за по-устойчиво ходене по замръзнали или скалисти пътеки; използват се и днес от алпинистите

Крепостни селяни – до 1861г. в Русия селяните са били почти безправни роби, техният господар се разпореждал с труда и живота им и ги продавал заедно със земята

Криза - такова състояние на държавата, при което вътрешния мир във всеки един момент може да бъде нарушен по незначителен повод и това да доведе до бедствия за много хора

Крушение-катастрофа, гибел, разруха

Ктитор – основател, дарител на имот или пари за построяването на църква или манастир

Кърджали – тълпи от избягали турски войници и разбойници, които почти не се криели и нападали дори селища в равнината