Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Лазарет – произлиза от думата „лагер“ и означавало преносима болница, обикновено военна, съпровождаща войската при нейното придвижване

Латини- жители на средновековната католическа Западна Европа, ползващи латинския език при богослужение.

Легия – доброволчески въоражен отряд преди Освобождението, названието произлиза от латинската дума легион

Летоброене - броене на годините, като за начало се взима някакво важно събитие

Летопис - описание на събитията, направено от техен съвременник

Лидийци- жители на робовладелската държава Лидия, възникнала през древността в западна Мала Азия.

Лига – френска дума, означаваща съюз на държави или организации, който си поставя определена цел

Литография – рисунка, отпечатана от литографски камък, която преди това е нарисувана и обработена по специален начин; след отпечатване на определен тираж повурхността на камъка може да бъде почистена и на него отново да се рисува

Литра - византийска мярка за тежина, равна на 324 грама

Лихварство – лихварят дава пари на заем на някого за определено време. За тази услуга предварително се договарят колко пари вповече ще му бъдат върнати. Тези пари вповече се наричат лихва и обикновено се измерват в проценти.

Лозинка – означава тайна дума, парола, произлиза от немската дума лозунг