Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Маане - турска народна песен с провлачена мелодия и с извивки

Медовина - питие от мед, подобно на виното

Малолетен - дете, което не е достигнало определена от обществото възраст, когато може само да взема решения

Маневри – в този случай ловки действия, хитрини, достигане на целта по обиколни пътища, изкусно използване на обстоятелствата в своя полза

Манифактура – произлиза от латинските думи манус – рука, и факио – правя, Означава първоначален етап в промишленото производство, при който един работник извършва определена част от целия процес. Първите манифактурни работилници са били за платове

Мартолоси - жители на селище, на които било възложено от турската власт да охранява пътища и местности

Матрица – калъп за сечене на пари, върху който има вдлъбнатини, отпечатващи се върху монетата и така определящи нейната стойност, вид и форма

Мехлем – арабска дума за лековито мазило

Мащеха - доведена, неистинска майка на деца, чийто баща са оженил повторно.

Междуособици - вътрешен смут, война вътре в държавата между владеели на отделни райони

Митница - определено от държавата място, където се контролира внасянето и изнасянето на стоки и се събира държавна такса-мито

Митрополит – епископ, назначен за духовен управител на голяма област

Младотурско правителство – Идва на власт в Османската империя с държавен преврат през 1876г. Млади турски офицери, водени от Мидхад паша, искали да възродят величието на Османската империя и да издигнат на висота авторитета ѝ чрез серия от реформи. Те възнамерявали да въведат управление по европейски образец. Искали съставената от тях конституция да замести абсолютната власт на султана и да бъде основният закон в държавата. Тази нова идея за държавно управление послужила като удобен предлог за младотурците да отхвърлят исканията на дипломатите от Цариградската конференция

Мним - предполагаем, въображаем, недействителен, фалшив

Мочурлив - блатист, тинест

Мюсюлманин – мохамеданин, последовател на религиозното учение на арабския пророк Мохамед (571-632). Мюсюлманите са арабите, турците, иранците…