Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Набег - внезапно нападение

Наемник – воин, който се бие на нечия страна срещу заплащане

Найден Геров – българин, учил в Русия и приел руско поданство, от 1857 до 1876г. е руски вицеконсул в Пловдив

Наложница(държанка)-жена, която живее с мъж, без да е венчана за него

Настойник- възрастен човек, който се грижи за дете и взема решението от негово име, докато то навърши пълнолетие.

Недъг- телесен или душевен недостатък като куцане, кривогледство, малоумие и други.

Нехая – не ме е грижа, не искам да знам, не обръщам внимание на нищо

Номади - племена, които не живеят на едно място

Нумизмат- човек, който събира стари монети и има богати познания за тях.