Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Обител – старинното наименование на манастир или друго място обитавано от монаси

Обособява се – отделя се, разграничава се, придобива самостоятелни черти

Обрязване(сунет)-един от основните ислямски обреди, операция която се прави на всяко мохамеданско момче когато навърши 7 години.Тя е задължителна и показва , че детето вече е пораснало и е станало мюсюлманин.След обрязването мамчето вече не живее в женската половина на къщата , а го отделят от сестрите му и го причисляват към мъжете на дома.Обрязването е празник, на който присъстват роднини, носят се подаръци.

Общество – голяма или малка група от хора, обединена от нещо общо. Общество може да бъде и цял народ с общ език, вяра и обичаи

Огниво - приспособение, от което чрез удряне се получаваискра и така се запалва огън

Ока – стара мярка за тегло, съдържаща от 325 до 400 драма, равна на 1, 282 кг

Онеправдан – човек, към когото постъпват несправедливо

Опълчвам се – силно се противопоставям на някого

Опълчение - непостоянна народна войска, която се свиква при нужда

Орган – голям духов музикален инструмент в католическите църкви. Има клавиши като пианото, но звуците му излизат от големи метални тръби, през които минава идващ от помпа въздух под налягане

Орда - обединение от престолнически племена

Оскъдица – бедност, немотия, нямане, когато и най-необходимото за живот е в недостатъчно количество

Османци – част от тюркските племена, обединени от султан Осман I Ал-Гази (Завоевателят), основоположник на Османската империя

Османска империя – едва от 1922г. държавата започнала да се нарича Турция