Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Павликянин – последовател на павликянството, близко до богомилството средно вековно религиозно еретическо учение на Павел Самосатски. Днес павликяни наричат българите католици, населяващи някои села около Пловдив и Никопол

Паласка – войнишка чантичка за патрони или за барут, куршуми и принадлежности за стрелба

Палач - човекът, който изпълнява смъртни присъди

Парламентьор - човек, изпраен от едната воюваща страна да води преговори с противника

Партньор - човек, който ззаедно с друг върпи нещо, защото не може да о направи сам

Патриарх – духовен глава на самостоятелна православна църква

Петиция – групова молба, общо писмено искане до висшата власт

Печенеги – тюркски номадски племена родствени с маджари, българи и др.

Плочеста ризница - дреха от кожа или плат, върху която са нашити метални плочки

Плячка - ценни вещи, храна и оръжия, заграбени по време на война

Повесмо (повясмо) – онова количество вълна, памук или лен, което се слага на хурката

Повинност – задълженията на обикновения човек към държавата, които трябва да изпълнява безплатно – военна служба, строеж на пътища, мостове, крепости и др.

Поклонник- човек, тръгнал да посети места, свещени за неговата религия.

Политически - нещо, което е свързано с държавното управление

Понтон – от латинската дума „понс“, означаваща мост, редица от лодки с плоско дъно, образуващи временен мост

Пост (постене) – хранене с ястие, приготвено без мазнина и месо по религиозни причини

Потомък - наследник на своите родители, на тяхната вяра и цел в живота

Праг (на река) – подобно на малък водопад, стъпало на речното дъно

Превратност - неочаквана рязка промяна

Предан - човек, който е готов зцяло да подкрепи друг човек ли някакво дело

Предизвикателство - неочаквана постъпка, която нарочно трябва да ядоса някого и да предизвика вражда

Привилегия – някой да има повече права, отколкото останалите хора

Принцип - правило, от което се водят постъпките на хората

Приставане-когато момичето се омъжва по свое желание против волята на родителите си.

Провизии - хранителни и други запаси

Продоволствие – храни, хранителни запаси

Проказа- силно заразна кожна болест.

Протеже – човек, който е покровителстван, закрилян от някой по-силен

Протестанти – християнско вероизповедание, противопоставило се на католистическата църква и върховенството на папата

Професионални воини- войници, които получават заплата за това, че служат в армията.

Пурпур - яркочервен цвят, боята за който се е получавала по специален начин, пазен в тайна