Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Размирици - нарушаване на мира и реда в държавата за кратко време

Расо – широка и дълга дреха на православен духовник от черен плат

Расов тип- особености на външния тип (цвят на кожата, ръст, форма на лицето, вид на косата), които са характерни за голяма група хора и ги отличават от други групи. Основните човешки раси са европеидна (бяла), монголоидна (жълта) и негроидна (черна).

Ратай – селянин, който работи на чужда земя срещу заплата

Регент- човек, който временно управлява държавата вместо царя; човек, определен да ръкововди държавата, когао владетелят е малолетен или страната временно е останаа без законен владетел на трона

Регулиране - въвеждане на ред и правила

Реконстукция – промяна или възстановяване на нещо, което е повредено

Религия - вяра, която обяснява всичко с намесата на богове в живота на хората и природата

Реликва - предмет, който се пази и почита като скъп спомен

Ренесанс – период на подем в културата и науката, започнал през XIV в. в Италия, отхвърлящ ограниченията на цурковните догми

Рицар – средновековен благородник, участващ като конник във войната на своя владетел, въоръжен с копие, ризница и шлем

Род - съюз от роднински семейства с общо стопанство под ръководството на един човек

Руини – развалини, останки (от древна крепост)

Руси – название на източните викинги, което визприели подвластните им славянски племена в днешна Русия

Рушвет – подкуп

Ръкополагане – ритуал за даване на духовен сан