Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Самодържавец- владетел (цар, император) с неограничена власт, монарх, който сам управлява държавата

Самоотвержено – руска дума, означаваща самоотхвърляне, самоотказване от своите интереси и сигурност в името на общото благо

Сарай-дворец, палат.

Светец – любимец на бога, човек доказал живота си, а най – често с мъченическата си смърт, че е предан на своята религия.

Светска власт – властта на хората, които управляват държавата

Свещен - нещо, което е свързано с религиозна почит

Символ - предмет, който отличава едно нещо от други подобни или един човек от останалите хора

Сеньор- западноевропейски феодал, владетел на голямо имение

Сержант- подофицер, чин на военен от нисшия команден състав

Скиптър - царски жезъл, символ на властта, който представлява украсена и изработена от скъпи материали тояга, кояо владетелят държ в тържествени случаи

Скот – добитък, животни

След време манифактурата започват да наричат работилници, в които отделните процеси се изпълняват от прости механизми

Снаряжение - необходими вещи, защитно облекло и оръжие за война

Спахия – тежко въоръжен конник, професионален воин, който за заслуги към султана е получил правото да събира доход от едно или повече селища. Задължен да води определен брой въоръжени от него войници, щом султанът го повика за война; турски феодал, който служи в османската конница

Стратегия - умение да се води успешна война и да се предвижда действието на противника

Суеверие - вяра в свръхестествени сили и същества

Сукно – вълнен плат за връхни дрехи

Султан – властелин, титла на владетеля на Турската (Османската) империя

Сунити- мюсюлмани, които редом с Корана признават за свещено писание и Суната- предание, описващо живота на Мохамед.

Сухожилие – жилава връзка между костите, подобна на ластик, която в средновековието са използвали за здрави върви и тетиви за лъковете

Съдба - оная сила, за която смятат, че определя бъдещето на човека

Съсловие - група от хора, която се отличава с нещо от другита