Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Табун - стадо от свободно пасящи коне

Твърдина - добре охранявана крепост

Текстил – платове, тъкани

Територия - земята, която влиза в границите на една държава

Тескере – документ, който позволявал да се пътува вътре в Османската империя

Тетива - опънато на лъка тънко здраво въже, изплетено от конски косми или сухожилия, с което се изстрелва стрела

Титла - почетно звание, отличаващо благородника или военоначалника

Тифтик - ленти от ленено платно

Тока - закопчалка за колан

Туткал – лепило, приготвено от стрити на прах кости

Тюфекчия- оръжейник, майстор на пушки и пищови.