Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Балада - песен за героично събитие

Бан – средновековна българска военна титла

Барон - висша благородническа титла в Западна Европа.

Башибозук – нередовна войска от местното турско население, която свиквали за потушаване на бунтове на бунтове и веднага след това разпускали. Те грабели и разорявали въстаналите български села; турска войска, която се събира в помощ на редовната армия само в извънредни случаи от средите на турското население, живеещо в райони, където избухва бунт, и веднага след потушаването им се разпуска.

Безмитна търговия - предварителна договореност между две държави, позволяващи на търговците от едната страна да не плащат мито за стоките, които изнасят в другата.

Безпрепятствено - когато нищо не пречи нещо да бъде направено

Бекташ – основателят на еничарския корпус и негов духовен покровител. Дрехата на този дервиш имала коносовидни ръкави. Такава била и формата на еничарските шапки – високи, бели, с пречупен връх. Те не само наподобявали свещения ръкав на Бекташ, но и се превърнали в един от синволите на новата войска

Беломорска Тракия – най-южните райони на областта Тракия, които граничат с Бяло море и са били със силно смесено население от гърци, българи и турци.

Бит - начин на живот цпоред условията, навиците и обичаите на даден народ

Браилски бунтове – наречени така по името на град Браила в днешна Румъния. През 1841 и 1842г. там се събрали българи, които се въоръжили и опитали организирано да преминат в родината си и да вдигнат въстание, но водачите им били заловени от румънската власт, а останалите били разпръснати.

Бреме – товар, тежест, тегло; тежко и мъчително изживяване; гнет, мъка

Брод - плитко място на реката, удобно за преминаване на хора и животни.

Булгур - едро смляно жито за готвене.