Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фактор - някакво условие, което е много важно, за да се случи нещо, или е основна причина за събитието

Фанариоти – произлиза от името на цариградския квартал Фанар (Фенер), където живеели богатите гърци от висшето духовенство. Те с всички сили се противопоставяли на българските борби за църковна независимост и затова названието фанариоти станало символ на цялото враждебно гръцко духовенство

Феодал – голям земевладелец, който разполага с труда на своите селяни и занаятчии и често участва в управлението на държавата

Фередже- наметало у мохамеданските жени , с което покриват главата и лицето си пред чуждите мъже.

Фишек – куршум, завит заедно с барут в парче плат или кожа. Така прилягал плътно към цевта, а и зареждането на пушката ставало по-бързо отколкото по стария начин. При него отделно в цевта се слагал барут, после куршум и се натъпквало парче кожа с шомпола; картонена или метална тръбичка, пълна с избухливо вещество

Форсиране – преминаване на река или друго препятствие ускорено или в сражение