Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Хазна - съкровищницата на държавата

Халчеста раизница - ризница, изплетена от халкички

Харпун - риболовно копие

Хиподрум – място за надбягване с коне

Хорище - място, където самодивите играят хоро

Християнин - човек, който вярва в това, че Исус Христос е бои син, изпратен на земята

Хроника; хронист - последователно описани събития; човекът, който ги описва

Хъшове – български патриоти, политически емигранти, живели „немили-недраги“ във Влашко