Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Чаршия- улица или площад с дюкани; пазар, търговска улица или площад

Чеиз – всичко, което булката, още докато била девойка, е тъкала, шила и бродирала, за да отнесе в дома на бъдещия си съпруг и да дари на сватбарите

Чим - откопана трева заедно с корените и пръстта по нея

Чин - всяка степен в служебното положение

Чума- смъртоносна заразна болест

Чъргублия – славянска форма на длъжността ичиргубоил