Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Шиити- последователи на шиизма от двете основни направления в исляма, което признава за свещена книга само корана и отхвърлят обрязването.Наричат ги още алианци, защото се смятат за потомци на Али-зет на Мохамет. Шиитите са иранци

Шишане – къса, тежка пушка с широка цев

Шомпол – дълга дървена или метална пръчка, с която фишекът се натъпквал в цевта на пушката