Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вал - дълъг земен насип

Валута - видът пари, които се използват в една страна.

Варвари – така византийците наричали всички, които не били ромеи; в преносен смисъл – диви, жестоки, нецивилизовани хора, които унищожават безогледно културни ценности

Варварство – грубо поведение, стигащо до безчовечна жестокост

Варяги – източни викинги

Васал – в случая означава държава, зависима от друга, по –силна държава, към която е поела някакви задължения

Везни - точна теглилка за измерване на малки тежести.

Великите сили – международно утвърдени велики сили в онзи момент са Русия, Великобритания, Австро- Унгария, Германия, Франция, Италия

Венеция - италиански морски град-република със самостоятелно управление, чиято мощна флота го превръща в голяма търговска сила в средновековието.

Викинг - смел древноскандинавски войн, търговец и морски разбойник от времето на ранното средновековие

Високата порта – така наричали в миналото турското правителство заради величествения мраморен портал, който водел към двореца на великия везир; Високата порта взимали важни държавни решения като обявяване на война, сключване на мир, увеличаване на данъците; така наричали в миналото турското правителство. Името дошло от величествения мраморен портал, който водел към двореца на великия везир. От Високата порта се взимали важни държавни решения като обявяване на война, сключване на мир, увеличаване на данъците и др.

Вишегласие – при гласуване по-голям брой гласове, когато се приема някакво решение

Власи – пастирско население, живяло през X в. по планините на Балканският полуостров, което било наследник на романизирани траки

Воъл - вик, изразяващ мъка, плач, болка