Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Гарибалди – италиански национален герой, от 1846 до 1866г. организира и ръководи доброволческите отреди в освободителните войни на италианците срещу Австрия

Гарнизон – укрепление или отделно място в град, в което пребивава голяма войскова част, за да го охранява; така се нарича и самата войскова част

Гвардеец – войник в елитна част, обикновено охраняваща държавен глава

Гилотина – уред, с който обезглавявали осъдените на смърт, конструиран и използван за първи път във Франция през 1792г.

Герб – изображение, което служи като знак на наследствен владетелски род, а сега такъв знак има и всяка държава

Гнет – робство, жестоко потисничество над много хора от някаква власт

Гръцки огън - горивна смес, която се изхвърля запалена срещу противника