Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Далматика- дълга и тясна дреха от скъп златотъкан плат, носена от византийската аристокрация.

Дарак – механизъм с подобни на таралеж валяци за влачене на вълна, която след това се преде и тъче

Дебри – гъста мъчнопроходима гора далече от селище

Дервиш – мохамедански монах

Дервиши бекташи – мюсюлмански духовници, последователи на дервиша Бекташ, носещи името му

Диалект – говор с определена област, който се различава от официалния език

Диарбекир – малоазийска област в Османската империя, където изпращали осъдените на заточение

Династия – владетелите от един род, царували един след друг

Дипломат – човек, който е изпратен от една държава в друга, за да поддържа умело и хитро отношенията между държавите или да постигне някаква определена цел

Дипломатичен- ловък, умел, изискан в отношенията си с другите, хитър и предпазлив.

Дож- титла на държавен глава в средновековните републики Венеция и Генуа.

Драм –стара арабска мярка за тегло, която е равна на 3-4 грама

Дуалистично – политическо обединение на две отделни държави с общ държавен глава

Духовник – човек, посветил живота си на някаква религия и напътстващ хората във вярата им

Дюкян – занаятчийска работилница с магазин