Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Евнух – скопен мъж, пазач на харема

Езичество - вяра в много богове и почитане на идоли

Екзарх – глава на православна църква със сан по-нисък от този на патриарха

Елит – отбрана група хора, най-добрите в дадена област.

Елитни - отбрани най-добрите, най-способните

Емигрант – изселник, човек, който е напуснал отечеството си завинаги; изселник, човек, който е напуснал родината си и живее в друга държава.

Епир – географска област в северозападна Гърция, край Албания и Йонийско море

Епископ – висшият монашески сан в православната църква, даван обикновено на духовен управител на област (епископия) или манастир

Ерес – религиозна вяра, която е твърде различна от официалната религия и дори отрича някои неща в нея, въпреки че се почита един и същи бог

Еснаф – сдружение на майстори и калфи от един занаят