Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Завет - напътствие, последна воля на един човек, която неговите потомци и наследници трябва да изпълняват

Завера – заговор, организиране на въстание против турското иго. Произлиза от понятията за вярност и доверие, които били най-важни за съмишлениците

Заклинание - тайнствени думи, които имат магически сили

Заптие – турски полицай в Османската империя; служител при управа на поддържане на реда

Заточен – изпратен на заточение, особено наказание, при което осъдените били отвеждани далеч от родния им край

Заточение - изпращане на осъдения да живее на далечно място сред чужди хора; изпращане на осъден революционер в далечно място с непривичен климат, чужд начин на живот, сред население с други език и култура

Зачислени - неща, описани в списък и предадени на някого да ги пази и използва

Зестра – пари, имот, вещи, които жената донася на мъжа си при женитбата

Знатен - човек, издигнат в обществото или принадлежащ към аристокрация