Мото на сайта
България
малка и красива
Хан Мундзук(412 - ?) от рода Дуло

Изображение

Името на бащата на Атила, съобщено от готският историк Йордан през VІ в. като Мундзук, не  е явно нищо друго, освен прозвище, понеже историкът Олимпиодор ни е оставил в § 17 от записките при Фотий изключително важното сведение, че готите наричали областта Мунтания (дн. земите над Букурещ), с името „Мундияк”. Тоест, последното е топоним. И когато бащата на Атила превзема тези земи, включително и по-голямата част от Панония, очевидно, че е получил прозвище „Мундзук”.

Културата на даване на прозвища при прабългарите е непроучена.  Прозвището е още едно име и се е давало във връзка с дадено триумфално военно събитие или при друг важен повод. Тази култура е много важна, понеже прозвищата съдържат топонимен или етнонимен субстрат в семантиката си.