Мото на сайта
България
малка и красива

Владетели

Хан Ирник (453-503) от рода Дуло

Хан Болах (503-528) от рода Дуло

Царица Боаркис (528-539) от рода Дуло

Хан Крумбат II (539-562) от рода Дуло

Хан Аскал (563-603) от рода Дуло