Мото на сайта
България
малка и красива

Владетели

Хан Аскал (563-603) от рода Дуло

Хан Гостун(603-605) от рода Дуло

Хан Кубрат(605-665) от рода Дуло

Бат Баян(665-668) от рода Дуло

Славяни

Прабългари

Прабългари, славяни и Византия

Хан Аспарух(681-701) от рода Дуло