Мото на сайта
България
малка и красива

Владетели

Цар Симеон I(893-927)

Цар Петър I(927-970)

Управление на Давид, Мойсей, Арон и Самуил(970-977)

Цар Борис II(970-971)

Цар Роман(977)

Цар Самуил(977-1014)