Мото на сайта
България
малка и красива

Владетели

Цар Самуил(977-1014)

Цар Гавраил Радомир(1014-1015) и Цар Иван Владислав(1015-1018)

Цар Петър II Делян(1040-1041)

Византийско владичество(1018-1175)

Чужди нашествия(XI)