Лого
България
малка и красива
В нашия сайт има информация за произхода на българите, за владетели и събития, довели до възхода и до упадъка на държавата.

Историята ни е изключително богата, но много малко я познаваме. С този проект се надяваме да разширим тези познания както на нашите връстници, така и на всички хора.