Мото на сайта
България
малка и красива
Речник

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Абаджия – производител на домашно тъкан груб вълнен плат, а също шивач, който прави дрехи от такъв плат

Абдикиране - когато владетелят на една държава сам официално заявява, че се отказва от своите права и задължения като монарх, от властта си и короната си

Абордаж – доближаване до неприятелски кораб и прехвърляне на него войници, които да го превземат с ръкопашен бой

Автономия – право на населението в някаква област от държавата да се управлява по свои закони и да има свое правителство;област или дори държава, която плаща данък на този, от когото е зависима, и има право само на вътрешно самоуправление по свои закони.

Ага – господар; титла, давана в Турция на висши държавни чиновници, премахната 1934г.

Административна (област) – област в държавата със свои управители, подчинени на централната област

Акънджии – леко въоръжени конници, които се подчиняват само на султана, грабели и всявали смут в чуждата държава, защото вместо пари получавали част от плячката. Някои от тях били от нетурски племена и народи

Амбициозен – човек, който упорито се стреми да постигне своя цел

Анатема- гръцка дума, означаваща проклятие, клетва към някого, чрез която трябва да му се случи нещо лошо.С анатема църквата отлъчвала еретиците.

Англия – принудителна и неплатена работа на обществени постройки и бейски имоти

Апостола – в Евангелието апостол е всеки от дванадесетте ученици на Христос; така наричали Васил Левски, защото също както тях посещава живота си в служба на една велика идея

Арнаути – мюсюлмански разбойници от албански произход, които понякога турските бейове наемали, за да тормозят и държат в страх и покорство българските села.

Археолог - учен, който изследва останките от миналото

Архиепископ – главен епископ в една самостоятелна голяма църковна област, избран от другите епископи в областта

Архиерей – общо название за висш духовник. Архиереи са патриархът, архиепископът, митрополитът и епископът

Балада - песен за героично събитие

Бан – средновековна българска военна титла

Барон - висша благородническа титла в Западна Европа.

Башибозук – нередовна войска от местното турско население, която свиквали за потушаване на бунтове на бунтове и веднага след това разпускали. Те грабели и разорявали въстаналите български села; турска войска, която се събира в помощ на редовната армия само в извънредни случаи от средите на турското население, живеещо в райони, където избухва бунт, и веднага след потушаването им се разпуска.

Безмитна търговия - предварителна договореност между две държави, позволяващи на търговците от едната страна да не плащат мито за стоките, които изнасят в другата.

Безпрепятствено - когато нищо не пречи нещо да бъде направено

Бекташ – основателят на еничарския корпус и негов духовен покровител. Дрехата на този дервиш имала коносовидни ръкави. Такава била и формата на еничарските шапки – високи, бели, с пречупен връх. Те не само наподобявали свещения ръкав на Бекташ, но и се превърнали в един от синволите на новата войска

Беломорска Тракия – най-южните райони на областта Тракия, които граничат с Бяло море и са били със силно смесено население от гърци, българи и турци.

Бит - начин на живот цпоред условията, навиците и обичаите на даден народ

Браилски бунтове – наречени така по името на град Браила в днешна Румъния. През 1841 и 1842г. там се събрали българи, които се въоръжили и опитали организирано да преминат в родината си и да вдигнат въстание, но водачите им били заловени от румънската власт, а останалите били разпръснати.

Бреме – товар, тежест, тегло; тежко и мъчително изживяване; гнет, мъка

Брод - плитко място на реката, удобно за преминаване на хора и животни.

Булгур - едро смляно жито за готвене.

Вал - дълъг земен насип

Валута - видът пари, които се използват в една страна.

Варвари – така византийците наричали всички, които не били ромеи; в преносен смисъл – диви, жестоки, нецивилизовани хора, които унищожават безогледно културни ценности

Варварство – грубо поведение, стигащо до безчовечна жестокост

Варяги – източни викинги

Васал – в случая означава държава, зависима от друга, по –силна държава, към която е поела някакви задължения

Везни - точна теглилка за измерване на малки тежести.

Великите сили – международно утвърдени велики сили в онзи момент са Русия, Великобритания, Австро- Унгария, Германия, Франция, Италия

Венеция - италиански морски град-република със самостоятелно управление, чиято мощна флота го превръща в голяма търговска сила в средновековието.

Викинг - смел древноскандинавски войн, търговец и морски разбойник от времето на ранното средновековие

Високата порта – така наричали в миналото турското правителство заради величествения мраморен портал, който водел към двореца на великия везир; Високата порта взимали важни държавни решения като обявяване на война, сключване на мир, увеличаване на данъците; така наричали в миналото турското правителство. Името дошло от величествения мраморен портал, който водел към двореца на великия везир. От Високата порта се взимали важни държавни решения като обявяване на война, сключване на мир, увеличаване на данъците и др.

Вишегласие – при гласуване по-голям брой гласове, когато се приема някакво решение

Власи – пастирско население, живяло през X в. по планините на Балканският полуостров, което било наследник на романизирани траки

Воъл - вик, изразяващ мъка, плач, болка

Гарибалди – италиански национален герой, от 1846 до 1866г. организира и ръководи доброволческите отреди в освободителните войни на италианците срещу Австрия

Гарнизон – укрепление или отделно място в град, в което пребивава голяма войскова част, за да го охранява; така се нарича и самата войскова част

Гвардеец – войник в елитна част, обикновено охраняваща държавен глава

Гилотина – уред, с който обезглавявали осъдените на смърт, конструиран и използван за първи път във Франция през 1792г.

Герб – изображение, което служи като знак на наследствен владетелски род, а сега такъв знак има и всяка държава

Гнет – робство, жестоко потисничество над много хора от някаква власт

Гръцки огън - горивна смес, която се изхвърля запалена срещу противника

Далматика- дълга и тясна дреха от скъп златотъкан плат, носена от византийската аристокрация.

Дарак – механизъм с подобни на таралеж валяци за влачене на вълна, която след това се преде и тъче

Дебри – гъста мъчнопроходима гора далече от селище

Дервиш – мохамедански монах

Дервиши бекташи – мюсюлмански духовници, последователи на дервиша Бекташ, носещи името му

Диалект – говор с определена област, който се различава от официалния език

Диарбекир – малоазийска област в Османската империя, където изпращали осъдените на заточение

Династия – владетелите от един род, царували един след друг

Дипломат – човек, който е изпратен от една държава в друга, за да поддържа умело и хитро отношенията между държавите или да постигне някаква определена цел

Дипломатичен- ловък, умел, изискан в отношенията си с другите, хитър и предпазлив.

Дож- титла на държавен глава в средновековните републики Венеция и Генуа.

Драм –стара арабска мярка за тегло, която е равна на 3-4 грама

Дуалистично – политическо обединение на две отделни държави с общ държавен глава

Духовник – човек, посветил живота си на някаква религия и напътстващ хората във вярата им

Дюкян – занаятчийска работилница с магазин

Евнух – скопен мъж, пазач на харема

Езичество - вяра в много богове и почитане на идоли

Екзарх – глава на православна църква със сан по-нисък от този на патриарха

Елит – отбрана група хора, най-добрите в дадена област.

Елитни - отбрани най-добрите, най-способните

Емигрант – изселник, човек, който е напуснал отечеството си завинаги; изселник, човек, който е напуснал родината си и живее в друга държава.

Епир – географска област в северозападна Гърция, край Албания и Йонийско море

Епископ – висшият монашески сан в православната църква, даван обикновено на духовен управител на област (епископия) или манастир

Ерес – религиозна вяра, която е твърде различна от официалната религия и дори отрича някои неща в нея, въпреки че се почита един и същи бог

Еснаф – сдружение на майстори и калфи от един занаят

Жандармерия – полиция, войскова част, която служи за опазване на вътрешния ред в държавата и преследва нарушителите на закона

Завет - напътствие, последна воля на един човек, която неговите потомци и наследници трябва да изпълняват

Завера – заговор, организиране на въстание против турското иго. Произлиза от понятията за вярност и доверие, които били най-важни за съмишлениците

Заклинание - тайнствени думи, които имат магически сили

Заптие – турски полицай в Османската империя; служител при управа на поддържане на реда

Заточен – изпратен на заточение, особено наказание, при което осъдените били отвеждани далеч от родния им край

Заточение - изпращане на осъдения да живее на далечно място сред чужди хора; изпращане на осъден революционер в далечно място с непривичен климат, чужд начин на живот, сред население с други език и култура

Зачислени - неща, описани в списък и предадени на някого да ги пази и използва

Зестра – пари, имот, вещи, които жената донася на мъжа си при женитбата

Знатен - човек, издигнат в обществото или принадлежащ към аристокрация

Изгнание - изгонване от родината

Измаилтяни – така били наричани турците в старите български ръкописи, защото ги смятали за потомци на библейския праотец Измаил, сина на Аврам

Импотентност- болестно състояние, което не позволява на мъжете да имат деца.

Интрига - таен заговор за постигането на някаква цел с престъпни средства

Кадия – духовно лице в Османската империя, изпълняващо длъжността на съдия

Калиграф – краснописец, който украсява ръкописни книги с цветни плетеници и миниатюрни рисунки

Калцун – подобно на ботуш висока обувка, която изработвали от дебел вълнен плат. Или пък дълъг вълнен мъжки чорап

Канал – в случая поредица от свързани по между си хора за тайно пренасяне на писма и съобщения, като всеки от участниците познавал само този, от когото получава, и този, на когото предава пратката

Канон – църковни правила в живота, рисуването, литературата и музиката, които трябва да се спазват точно

Канцлер – председател на министерския съвет в Германия

Католикос-титла на арменски патриарх

Кефирска армия – войска от неверници (немюсюлмани)

Кил – долната част, ръбът на дъното на кораб или лодка

Килийно училище – в миналото училище към голям манастир, в което децата са учили в стаите на монасите, наричани килии

Клисура- тесен, планински проход, теснина

Колония – хора от една народност, които напуснали родината си и са се заселили в друг град или друга страна, но са запазили връзката помежду си

Колчан - калъф за стрели

Конак – турска дума за сградата, където се намирало турското полицейско и административно управление преди Освобождението на България

Конвой-стража войскова част която придружава и охранява някого

Контрабанда – внасяне на забранени стоки през границата на държавата, за да бъдат продавани незаконно

Конфликт - противоречие, спречкване

Корпус – във военното дело означава част от войската с определено предназначение

Корупция – подкупност на държавните чиновници

Котки за цървулите – приспособления, обикновено подложки за прикрепване към крака, с остри железни шипове, които да служат като ноктест котешки крак за по-устойчиво ходене по замръзнали или скалисти пътеки; използват се и днес от алпинистите

Крепостни селяни – до 1861г. в Русия селяните са били почти безправни роби, техният господар се разпореждал с труда и живота им и ги продавал заедно със земята

Криза - такова състояние на държавата, при което вътрешния мир във всеки един момент може да бъде нарушен по незначителен повод и това да доведе до бедствия за много хора

Крушение-катастрофа, гибел, разруха

Ктитор – основател, дарител на имот или пари за построяването на църква или манастир

Кърджали – тълпи от избягали турски войници и разбойници, които почти не се криели и нападали дори селища в равнината

Лазарет – произлиза от думата „лагер“ и означавало преносима болница, обикновено военна, съпровождаща войската при нейното придвижване

Латини- жители на средновековната католическа Западна Европа, ползващи латинския език при богослужение.

Легия – доброволчески въоражен отряд преди Освобождението, названието произлиза от латинската дума легион

Летоброене - броене на годините, като за начало се взима някакво важно събитие

Летопис - описание на събитията, направено от техен съвременник

Лидийци- жители на робовладелската държава Лидия, възникнала през древността в западна Мала Азия.

Лига – френска дума, означаваща съюз на държави или организации, който си поставя определена цел

Литография – рисунка, отпечатана от литографски камък, която преди това е нарисувана и обработена по специален начин; след отпечатване на определен тираж повурхността на камъка може да бъде почистена и на него отново да се рисува

Литра - византийска мярка за тежина, равна на 324 грама

Лихварство – лихварят дава пари на заем на някого за определено време. За тази услуга предварително се договарят колко пари вповече ще му бъдат върнати. Тези пари вповече се наричат лихва и обикновено се измерват в проценти.

Лозинка – означава тайна дума, парола, произлиза от немската дума лозунг

Маане - турска народна песен с провлачена мелодия и с извивки

Медовина - питие от мед, подобно на виното

Малолетен - дете, което не е достигнало определена от обществото възраст, когато може само да взема решения

Маневри – в този случай ловки действия, хитрини, достигане на целта по обиколни пътища, изкусно използване на обстоятелствата в своя полза

Манифактура – произлиза от латинските думи манус – рука, и факио – правя, Означава първоначален етап в промишленото производство, при който един работник извършва определена част от целия процес. Първите манифактурни работилници са били за платове

Мартолоси - жители на селище, на които било възложено от турската власт да охранява пътища и местности

Матрица – калъп за сечене на пари, върху който има вдлъбнатини, отпечатващи се върху монетата и така определящи нейната стойност, вид и форма

Мехлем – арабска дума за лековито мазило

Мащеха - доведена, неистинска майка на деца, чийто баща са оженил повторно.

Междуособици - вътрешен смут, война вътре в държавата между владеели на отделни райони

Митница - определено от държавата място, където се контролира внасянето и изнасянето на стоки и се събира държавна такса-мито

Митрополит – епископ, назначен за духовен управител на голяма област

Младотурско правителство – Идва на власт в Османската империя с държавен преврат през 1876г. Млади турски офицери, водени от Мидхад паша, искали да възродят величието на Османската империя и да издигнат на висота авторитета ѝ чрез серия от реформи. Те възнамерявали да въведат управление по европейски образец. Искали съставената от тях конституция да замести абсолютната власт на султана и да бъде основният закон в държавата. Тази нова идея за държавно управление послужила като удобен предлог за младотурците да отхвърлят исканията на дипломатите от Цариградската конференция

Мним - предполагаем, въображаем, недействителен, фалшив

Мочурлив - блатист, тинест

Мюсюлманин – мохамеданин, последовател на религиозното учение на арабския пророк Мохамед (571-632). Мюсюлманите са арабите, турците, иранците…

Набег - внезапно нападение

Наемник – воин, който се бие на нечия страна срещу заплащане

Найден Геров – българин, учил в Русия и приел руско поданство, от 1857 до 1876г. е руски вицеконсул в Пловдив

Наложница(държанка)-жена, която живее с мъж, без да е венчана за него

Настойник- възрастен човек, който се грижи за дете и взема решението от негово име, докато то навърши пълнолетие.

Недъг- телесен или душевен недостатък като куцане, кривогледство, малоумие и други.

Нехая – не ме е грижа, не искам да знам, не обръщам внимание на нищо

Номади - племена, които не живеят на едно място

Нумизмат- човек, който събира стари монети и има богати познания за тях.

Обител – старинното наименование на манастир или друго място обитавано от монаси

Обособява се – отделя се, разграничава се, придобива самостоятелни черти

Обрязване(сунет)-един от основните ислямски обреди, операция която се прави на всяко мохамеданско момче когато навърши 7 години.Тя е задължителна и показва , че детето вече е пораснало и е станало мюсюлманин.След обрязването мамчето вече не живее в женската половина на къщата , а го отделят от сестрите му и го причисляват към мъжете на дома.Обрязването е празник, на който присъстват роднини, носят се подаръци.

Общество – голяма или малка група от хора, обединена от нещо общо. Общество може да бъде и цял народ с общ език, вяра и обичаи

Огниво - приспособение, от което чрез удряне се получаваискра и така се запалва огън

Ока – стара мярка за тегло, съдържаща от 325 до 400 драма, равна на 1, 282 кг

Онеправдан – човек, към когото постъпват несправедливо

Опълчвам се – силно се противопоставям на някого

Опълчение - непостоянна народна войска, която се свиква при нужда

Орган – голям духов музикален инструмент в католическите църкви. Има клавиши като пианото, но звуците му излизат от големи метални тръби, през които минава идващ от помпа въздух под налягане

Орда - обединение от престолнически племена

Оскъдица – бедност, немотия, нямане, когато и най-необходимото за живот е в недостатъчно количество

Османци – част от тюркските племена, обединени от султан Осман I Ал-Гази (Завоевателят), основоположник на Османската империя

Османска империя – едва от 1922г. държавата започнала да се нарича Турция

Павликянин – последовател на павликянството, близко до богомилството средно вековно религиозно еретическо учение на Павел Самосатски. Днес павликяни наричат българите католици, населяващи някои села около Пловдив и Никопол

Паласка – войнишка чантичка за патрони или за барут, куршуми и принадлежности за стрелба

Палач - човекът, който изпълнява смъртни присъди

Парламентьор - човек, изпраен от едната воюваща страна да води преговори с противника

Партньор - човек, който ззаедно с друг върпи нещо, защото не може да о направи сам

Патриарх – духовен глава на самостоятелна православна църква

Петиция – групова молба, общо писмено искане до висшата власт

Печенеги – тюркски номадски племена родствени с маджари, българи и др.

Плочеста ризница - дреха от кожа или плат, върху която са нашити метални плочки

Плячка - ценни вещи, храна и оръжия, заграбени по време на война

Повесмо (повясмо) – онова количество вълна, памук или лен, което се слага на хурката

Повинност – задълженията на обикновения човек към държавата, които трябва да изпълнява безплатно – военна служба, строеж на пътища, мостове, крепости и др.

Поклонник- човек, тръгнал да посети места, свещени за неговата религия.

Политически - нещо, което е свързано с държавното управление

Понтон – от латинската дума „понс“, означаваща мост, редица от лодки с плоско дъно, образуващи временен мост

Пост (постене) – хранене с ястие, приготвено без мазнина и месо по религиозни причини

Потомък - наследник на своите родители, на тяхната вяра и цел в живота

Праг (на река) – подобно на малък водопад, стъпало на речното дъно

Превратност - неочаквана рязка промяна

Предан - човек, който е готов зцяло да подкрепи друг човек ли някакво дело

Предизвикателство - неочаквана постъпка, която нарочно трябва да ядоса някого и да предизвика вражда

Привилегия – някой да има повече права, отколкото останалите хора

Принцип - правило, от което се водят постъпките на хората

Приставане-когато момичето се омъжва по свое желание против волята на родителите си.

Провизии - хранителни и други запаси

Продоволствие – храни, хранителни запаси

Проказа- силно заразна кожна болест.

Протеже – човек, който е покровителстван, закрилян от някой по-силен

Протестанти – християнско вероизповедание, противопоставило се на католистическата църква и върховенството на папата

Професионални воини- войници, които получават заплата за това, че служат в армията.

Пурпур - яркочервен цвят, боята за който се е получавала по специален начин, пазен в тайна

Размирици - нарушаване на мира и реда в държавата за кратко време

Расо – широка и дълга дреха на православен духовник от черен плат

Расов тип- особености на външния тип (цвят на кожата, ръст, форма на лицето, вид на косата), които са характерни за голяма група хора и ги отличават от други групи. Основните човешки раси са европеидна (бяла), монголоидна (жълта) и негроидна (черна).

Ратай – селянин, който работи на чужда земя срещу заплата

Регент- човек, който временно управлява държавата вместо царя; човек, определен да ръкововди държавата, когао владетелят е малолетен или страната временно е останаа без законен владетел на трона

Регулиране - въвеждане на ред и правила

Реконстукция – промяна или възстановяване на нещо, което е повредено

Религия - вяра, която обяснява всичко с намесата на богове в живота на хората и природата

Реликва - предмет, който се пази и почита като скъп спомен

Ренесанс – период на подем в културата и науката, започнал през XIV в. в Италия, отхвърлящ ограниченията на цурковните догми

Рицар – средновековен благородник, участващ като конник във войната на своя владетел, въоръжен с копие, ризница и шлем

Род - съюз от роднински семейства с общо стопанство под ръководството на един човек

Руини – развалини, останки (от древна крепост)

Руси – название на източните викинги, което визприели подвластните им славянски племена в днешна Русия

Рушвет – подкуп

Ръкополагане – ритуал за даване на духовен сан

Самодържавец- владетел (цар, император) с неограничена власт, монарх, който сам управлява държавата

Самоотвержено – руска дума, означаваща самоотхвърляне, самоотказване от своите интереси и сигурност в името на общото благо

Сарай-дворец, палат.

Светец – любимец на бога, човек доказал живота си, а най – често с мъченическата си смърт, че е предан на своята религия.

Светска власт – властта на хората, които управляват държавата

Свещен - нещо, което е свързано с религиозна почит

Символ - предмет, който отличава едно нещо от други подобни или един човек от останалите хора

Сеньор- западноевропейски феодал, владетел на голямо имение

Сержант- подофицер, чин на военен от нисшия команден състав

Скиптър - царски жезъл, символ на властта, който представлява украсена и изработена от скъпи материали тояга, кояо владетелят държ в тържествени случаи

Скот – добитък, животни

След време манифактурата започват да наричат работилници, в които отделните процеси се изпълняват от прости механизми

Снаряжение - необходими вещи, защитно облекло и оръжие за война

Спахия – тежко въоръжен конник, професионален воин, който за заслуги към султана е получил правото да събира доход от едно или повече селища. Задължен да води определен брой въоръжени от него войници, щом султанът го повика за война; турски феодал, който служи в османската конница

Стратегия - умение да се води успешна война и да се предвижда действието на противника

Суеверие - вяра в свръхестествени сили и същества

Сукно – вълнен плат за връхни дрехи

Султан – властелин, титла на владетеля на Турската (Османската) империя

Сунити- мюсюлмани, които редом с Корана признават за свещено писание и Суната- предание, описващо живота на Мохамед.

Сухожилие – жилава връзка между костите, подобна на ластик, която в средновековието са използвали за здрави върви и тетиви за лъковете

Съдба - оная сила, за която смятат, че определя бъдещето на човека

Съсловие - група от хора, която се отличава с нещо от другита

Табун - стадо от свободно пасящи коне

Твърдина - добре охранявана крепост

Текстил – платове, тъкани

Територия - земята, която влиза в границите на една държава

Тескере – документ, който позволявал да се пътува вътре в Османската империя

Тетива - опънато на лъка тънко здраво въже, изплетено от конски косми или сухожилия, с което се изстрелва стрела

Титла - почетно звание, отличаващо благородника или военоначалника

Тифтик - ленти от ленено платно

Тока - закопчалка за колан

Туткал – лепило, приготвено от стрити на прах кости

Тюфекчия- оръжейник, майстор на пушки и пищови.

Уния - присъединяване на православна църква към католическата и признаване върховенството на папата

Фактор - някакво условие, което е много важно, за да се случи нещо, или е основна причина за събитието

Фанариоти – произлиза от името на цариградския квартал Фанар (Фенер), където живеели богатите гърци от висшето духовенство. Те с всички сили се противопоставяли на българските борби за църковна независимост и затова названието фанариоти станало символ на цялото враждебно гръцко духовенство

Феодал – голям земевладелец, който разполага с труда на своите селяни и занаятчии и често участва в управлението на държавата

Фередже- наметало у мохамеданските жени , с което покриват главата и лицето си пред чуждите мъже.

Фишек – куршум, завит заедно с барут в парче плат или кожа. Така прилягал плътно към цевта, а и зареждането на пушката ставало по-бързо отколкото по стария начин. При него отделно в цевта се слагал барут, после куршум и се натъпквало парче кожа с шомпола; картонена или метална тръбичка, пълна с избухливо вещество

Форсиране – преминаване на река или друго препятствие ускорено или в сражение

Хазна - съкровищницата на държавата

Халчеста раизница - ризница, изплетена от халкички

Харпун - риболовно копие

Хиподрум – място за надбягване с коне

Хорище - място, където самодивите играят хоро

Християнин - човек, който вярва в това, че Исус Христос е бои син, изпратен на земята

Хроника; хронист - последователно описани събития; човекът, който ги описва

Хъшове – български патриоти, политически емигранти, живели „немили-недраги“ във Влашко

Чаршия- улица или площад с дюкани; пазар, търговска улица или площад

Чеиз – всичко, което булката, още докато била девойка, е тъкала, шила и бродирала, за да отнесе в дома на бъдещия си съпруг и да дари на сватбарите

Чим - откопана трева заедно с корените и пръстта по нея

Чин - всяка степен в служебното положение

Чума- смъртоносна заразна болест

Чъргублия – славянска форма на длъжността ичиргубоил

Шиити- последователи на шиизма от двете основни направления в исляма, което признава за свещена книга само корана и отхвърлят обрязването.Наричат ги още алианци, защото се смятат за потомци на Али-зет на Мохамет. Шиитите са иранци

Шишане – къса, тежка пушка с широка цев

Шомпол – дълга дървена или метална пръчка, с която фишекът се натъпквал в цевта на пушката

Ювиги - велики

Юдеи- название на евреите в древността

Ямурлук – дебела горска селска дреха с качулка, с ръкави или без ръкави

Яшмак- покривало, което закрива лицето на мюсюлманките и остава открити само очите им