Мото на сайта
България
малка и красива
За нас

Ние сме възпитаници на МГ"Константин Величков" гр.Пазарджик и решихме да направим онлайн помагало за учениците и учителите по История и цивилизация. Беше ни забавно да създадем този сайт. Ето го нашия екип:

Автори - Здравко Мерджанов и Атанас Бунчев

Стилисти - Здравко и Наско

Предоставил информацията - Здравко
Самите текстови и снимкови материали, използвани за сайта, са от Детска енциклопедия ''История на България'', от WikiPedia и от Интернет.

e-mail за контакти и мнения sait_ab@abv.bg

Изображение